Pacjenci zgłaszający się na leczenie przyjmowani są zgodnie z kolejką oczekujących na przyjęcie do Ośrodka. Wpis do kolejki jest możliwy po dostarczeniu ważnego skierowania (e-mail: osrodek@nadzieja.bielsko.pl lub faks 33 487 67 34 lub na adres: 43-346 Bielsko-Biała ul. Barkowska 167c).

WARUNKI PRZYJĘCIA

 • trzeźwość w dniu przyjęcia (stan trzeźwości weryfikowany jest podczas przyjęcia testami na obecność narkotyków, alkomatem oraz wywiadem diagnostycznym w przypadku podejrzenia zażywania dopalaczy)
 • zgoda na leczenie

WYMAGANE DOKUMENTY PRZY PRZYJĘCIU DO OŚRODKA

 • oryginał skierowania na leczenie w Ośrodku,
 • aktualny dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (m.in. dla członka rodziny – zaświadczenie z zakładu pracy lub ZCNA, dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – zaświadczenie z zakładu pracy lub ZUA, dla rencisty – legitymacja rencisty wraz z aktualnym odcinkiem renty, dla pacjenta w pieczy zastępczej – zaświadczenie wydane przez instytucjonalną pieczę zastępczą lub ZZA)
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna),
 • wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji, jeśli miały miejsce,
 • wypisy ze szpitala (szczególnie jeśli miało miejsce leczenie na oddziale detoksykacji, psychiatrycznym, w innych ośrodkach leczenia uzależnień),
 • orzeczenie o potrzebie Indywidualnego Nauczania, jeśli zostało wydane lub druk zaświadczenia lekarskiego do nauczania indywidualnego obowiązujący w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej właściwej względu na miejsce zamieszkania pacjenta,
 • dokumentacja psychologiczno-sądowa (np. opinie psychologiczne, postanowienia sądowe),
 • dwie fotografie,
 • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, jeśli pacjent posiada,
 • NIPpracodawcy w przypadku osoby zatrudnionej na podstawie np. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i innych pacjentów, każda osoba zgłaszająca się do Ośrodka zobowiązana jest do przedstawienia wypełnionej ankiety kwalifikacji w kierunku COVID-19 (pobierz wzór) oraz wynik testu COVID-19 (test PCPR lub antygenowy wykonany nie wcześniej niż 48 godz. przed planowanym terminem przyjęcia do Ośrodka). Ponadto podczas procedury przyjęcia w Ośrodku wykonuje się ponownie test antygenowy.

 

PRZYDATNE PODCZAS LECZENIA W OŚRODKU:

 • zeszyty, podręczniki, przybory szkolne, a na czas zdalnego nauczania sprzęt umożliwiający uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych,
 • dwa zeszyty formatu A4 potrzebne do zajęć terapeutycznych,
 • rzeczy osobiste codziennego użytku
 • odzież (w tym bielizna, pantofle, piżama),
 • strój i buty sportowe (również do aktywności na zewnątrz o każdej porze roku),
 • ręczniki,
 • kosmetyki i środki higieniczne (bez zawartości alkoholu, w plastikowych opakowaniach )
 • peleryna lub parasol.

UWAGA: zabronione są perfumy, dezodoranty, spraye, rzeczy w szklanych opakowaniach