2015

SPRAWOZDANIA ZA ROK 2015

2014

 SPRAWOZDANIA ZA ROK 2014

2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE OPP

2013

UCHWAŁA KOMISJI REWIZYJNEJ

2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NADZIEJA

2013

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI NADZIEJA

2013

RACHUNEK SKONSOLIDOWANY WYNIKÓW FUNDACJA NADZIEJA

2013

RACHUNEK WYNIKÓW OŚRODEK NADZIEJA

2013

RACHUNEK WYNIKÓW FUNDACJA NADZIEJA

2013

INFORMACJA DODATKOWA OŚRODKA NADZIEJA

2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI NADZIEJA

2013

BILANS SKONSOLIDOWANY FUNDACJI NADZIEJA

2013

BILANS OŚRODKA NADZIEJA

2013

BILANS FUNDACJI NADZIEJA