Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” zaprasza studentów do odbywania stażu klinicznego. W naszej codziennej pracy kładziemy największy nacisk na rozwiązywanie problemów przez analizę dotychczasowych zachowań, alternatyw oraz możliwości, jakie wspólnie możemy wypracować. Każdy z nas uczy siebie i innych. Trenujemy umiejętności, obserwujemy, analizujemy, optymalizujemy. Wiemy bowiem, że nie ma jednego schematu. Działania, jakie podejmujemy w pracy z podopiecznymi są jak linie papilarne. Wyjątkowe i dostosowane do człowieka, który tak bardzo potrzebuje wsparcia.

 

Nadrzędnym celem  działań naszego Ośrodka jest pomoc osobie uzależnionej w odnalezieniu siebie i odkryciu  w sobie sił do przywrócenia poczucia godności i zdolności do dokonywania wolnych wyborów i życia w społeczeństwie, co dokonuje się poprzez wsparcie młodego człowieka w rozwoju psycho – fizycznym  oraz poprzez zwiększenie jego kompetencji interpersonalnych i intrapsychicznych. Program terapeutyczny skierowany jest dla młodzieży w wieku 14-18 lat.

Program stażu w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży w Bielsku-Białej, ul. Barkowska 167  skierowany jest do osób szkolących się w psychoterapii uzależnień:

  • Staż kliniczny realizowany w ramach tzw. Modułu I – dla osób ,  których staż pracy w terapii uzależnień wynosi mniej niż 2 lata, który odbywa się przed rozpoczęciem Modułu II szkolenia, ale po seminarium z psychopatologii.
  • Staż kliniczny realizowany w ramach tzw. Modułu II –  dla uczestników szkolenia bez względu na staż pracy w terapii uzależnień, który odbywa  się po ukończeniu zajęć teoretycznych, treningów psychologicznych oraz zajęć warsztatowych.
  • Staż kliniczny realizowany w ramach tzw. Modułu I obejmuje nie mniej niż 120 godzin realizowanych w okresie nie krótszym niż 14 dni.
  • Staż kliniczny realizowany w ramach tzw. Modułu II obejmuje nie mniej niż 80 godzin realizowanych w okresie nie krótszym niż 10 dni i odbywa się w stacjonarnym ośrodku rehabilitacyjnym , hostelu postrehabilitacyjnym, punkcie konsultacyjnym.

Program stażu klinicznego realizowany będzie w zakładzie leczniczym – Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” na oddziale rehabilitacyjnym i w hostelu. Oddział rehabilitacyjny oraz hostel funkcjonują w Bielsku-Białej przy ul. Barkowskiej 167C. Istnieje możliwość zakwaterowania uczestników stażu w Ośrodku , równocześnie w stażu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby.

W naszym Ośrodku w leczeniu uzależnień stosuje się metodę społeczności terapeutycznej, prowadzona jest terapia behawioralno – poznawcza, terapia pogłębiona, elementy terapii rodzin, psychodrama, socjoterapia, ergoterapia, psychoedukacja.

Terapia odbywa się w formie indywidualnej i grupowej, a program terapeutyczny oparty jest na:

  • elementach filozofii społeczności terapeutycznej,
  • psychologii rozwojowej,
  • psychoterapii behawioralno-poznawczej, 
  • psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, 
  • elementach terapii. 

Celem, jaki stawiamy sobie każdego dnia jest rozwijanie nowych umiejętności, korygowanie zachowań, poznawanie mocnych stron i pielęgnowanie wartościowych cech. W czasie stażu wprowadzimy Was w czynności diagnostyczne dokładnie tak, jak bylibyście członkami zespołu terapeutycznego.