1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-346) przy ul. Barkowskiej 167c, reprezentowana przez Zarząd Fundacji.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy telefonicznie: 33 816 07 67, na adres fundacja@nadzieja.bielsko.pl lub 43-346 Bielsko-Biała ul. Barkowska 167c
 3. Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie poprzez zamieszczony na stronie formularz kontaktowy.
 4. Formularz kontaktowy wysyła wiadomość w formie email bezpośrednio do adresata. Dane nie są przechowywane na serwerze strony internetowej
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niepodanie adresu email spowoduje, że nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi
 6. Dostęp do przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.
 7. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
 8. Dane przetwarzane będą przez okres 10 lat.
 9. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
 10. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 11. Administrator informuje, że nie przetwarza Pani / Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.