Kierujemy do Państwa prośbę o wsparcie Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”

 

Przekaż swój 1% podatku.

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależenień „Nadzieja”

KRS: 0000145482

Jak przekazać 1% podatku ?

Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jeżeli uważają Państwo, że nasza działalność zasługuje na wsparcie finansowe z Państwa strony, prosimy na rocznym zeznaniu podatkowym, po wyliczeniu wysokości podatku należnego za 2020 rok umieścić dane naszej Fundacji:

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależenień „Nadzieja”

KRS: 0000145482

(dane te zostały umieszczone na liście organizacji pożytku publicznego publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości).
Wpisać należy także kwotę, którą chcą Państwo przekazać. Nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy.
Podatnicy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.